Kết quả cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ (Học sinh giỏi Toán Tiếng Anh) năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 06/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-SGDĐT về điều lệ cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ. Theo đó, ngày 04/02/2018, tại trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Sở GDĐT đã tổ chức cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ tỉnh Kiên Giang năm học 2017-2018; với sự tham gia của 34 đơn vị (13 Phòng GDĐT, 21 trường THPT), 238 học sinh (84 HS khối 5, 66 HS khối 8, 88 HS khối 10), tăng 65 em so với năm học 2016-2017. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, mang lại nhiều thú vị, bổ ích cho học sinh phổ thông.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 06/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-SGDĐT về điều lệ cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ. Theo đó, ngày 04/02/2018, tại trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Sở GDĐT đã tổ chức cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ tỉnh Kiên Giang năm học 2017-2018; với sự tham gia của 34 đơn vị (13 Phòng GDĐT, 21 trường THPT), 238 học sinh (84 HS khối 5, 66 HS khối 8, 88 HS khối 10), tăng 65 em so với năm học 2016-2017. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, mang lại nhiều thú vị, bổ ích cho học sinh phổ thông.

Ngày 13/02/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả và khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ. Kết quả có 106/238 học sinh đạt giải; trong đó, có 04 giải nhất, 05 giải nhì, 09 giải ba và 88 giải khuyến khích. Các đơn vị đạt thành tích cao gồm: Phòng GDĐT thành phố Rạch Giá, Phòng GDĐT huyện Giồng Riềng, Phòng GDĐT huyện Kiên Lương; Trường THPT Kiên Lương, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Trường THPT Hòn Đất và Trường THPT Nguyễn Trung Trực…
Cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI); đồng thời là kết quả cụ thể hóa chủ trương giảng dạy môn Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang./.


                                                                            
                                                                    Đặng Văn Thi 
                                                Chuyên viên Phòng GDTrH – Sở GDĐT