Hội thi “ Tìm hiểu kiến thức về ATGT khối Tiểu học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021"